Inschrijven
Logo NBBU Logo NEN Logo vcu tuv

Hoofdstraat 66

7921 AN Zuidwolde

0528 - 37 06 96

info@allezflex.nl

Uitzenden

Wat is uitzenden?

Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een opdrachtgever. Dit gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt is het van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u snel en efficiënt inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. Uitzendkrachten kunnen ook ingezet worden om vast personeel te vervangen bij ziekte of zwangerschapsverlof.

Hoe werkt uitzenden?

Er zijn bedrijven die op zoek zijn naar (tijdelijke) medewerkers en er zijn mensen die (tijdelijk) willen werken. AlleZFlex brengt deze partijen samen. Door het grote aantal vacatures in onze database, kunnen wij in veel soorten werk bemiddelen. Bij AlleZFlex vinden veel werkzoekenden uiteindelijk een vaste baan bij een werkgever: dit is de insteek van onze bedrijfsvoering! Er blijven echter altijd mensen bestaan die aan een tijdelijke baan de voorkeur geven. Nadat de bemiddeling een feit is en de werkzaamheden voor de kandidaat bij de werkgever aanvangen, regelt AlleZFlex op de achtergrond uw contractuele en financiële zaken. Voordat bovengenoemde facetten geregeld kunnen zijn, worden verschillende werkzaamheden verricht zoals:

 • Bijhouden en toepassen van actuele wijzigingen in cao en wet- en regelgeving;
 • Wanneer gewenst het voeren (of bijwonen) van functioneringsgesprekken;
 • Opstellen en verstrekken van juridisch correcte arbeidsovereenkomsten;
 • Verzamelfacturen waardoor uw personeelskosten direct inzichtelijk zijn;
 • Correct en tijdig afdragen van loonbelasting en sociale premies;
 • Uitvoerig inventarisering van het CV van de medewerker;
 • Periodiek verlonen van gewerkte uren van medewerkers;
 • Uitvoeren van bij Wet verplichte pensioenregelingen;
 • Centraal aanspreekpunt voor u en uw medewerkers;
 • Verwerken en bijhouden van personeelsmutaties;
 • Signaleren van contractstermijnen, jubilea, etc.;
 • Verstrekken van loonstroken en jaaropgave;
 • Loondoorbetaling van zieke werknemers;
 • Controleren op (minimaal 2) referenties;
 • Verzorging van de werving en selectie;
 • Aanmaken van personeelsdossiers;
 • Tijdig uitbetalen van salarissen.

Wat kost uitzenden?

Wat een medewerker kost, is op voorhand niet te zeggen. Het tarief is onder andere afhankelijk van de volgende criteria’s: het bruto uurloon, de woonplaats (reiskosten), de functie en tot slot de kennis en relevante werkervaring van de medewerker. Vooraf is wel te zeggen dat een medewerker u niets kost op het moment dat deze ziek wordt of als er niet genoeg werk is voor de medewerker.

Voordelen uitzenden

 • Wij bieden een andere baan in geval van wegvallen van huidige werkzaamheden;
 • U kunt medewerkers na 520 gewerkte uren overzetten naar onze payroll-basis;
 • Wij bieden snelle inzet van (flexibele) gemotiveerde medewerkers;
 • U ontvangt alleen een factuur over de gewerkte uren;
 • Wij sluiten uw organisatie van (bijna) alle risico’s uit;
 • Wij betalen de salarissen wekelijks of vierwekelijks;
 • Wij verzorgen de gehele werving en (voor)selectie;
 • Wij bieden vervanging in geval van ziekte;
 • Wij dragen alle werkgeversverplichtingen;
 • Wij bieden een online urenregistratie;
 • Wij bieden de leukste banen.