Payrolling

Wat is Payroll?

Wanneer je kiest voor Payroll betekent dit dat AlleZFlex juridisch gezien het werkgeverschap van je overneemt. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers, maar AlleZFlex neemt alle administratieve taken voor het in dienst nemen van de nieuwe medewerker van je over. Doordat er bij Payroll geen sprake is van werving en selectie, is het voor AlleZFlex mogelijk om een lager tarief aan te bieden.

Hoe werkt Payroll?

Bij Payroll ga je zelf op zoek en in gesprek met een nieuwe medewerker. Wanneer je de geschikte medewerker gevonden hebt, zal deze een overeenkomst krijgen bij AlleZFlex. De medewerker staat dus op de loonlijst van AlleZFlex, maar is bij jou in het bedrijf werkzaam. AlleZFlex zorgt naast het voorzien van een overeenkomst ook voor de verloning en de salarisadministratie. Daarnaast draagt AlleZFlex de verantwoordelijkheid wanneer het gaat om ontslag, ziekteverzuim en verlofkosten van je medewerkers.

Kosten Payroll

Voor AlleZFlex is het aanbieden van een prijsvoorstel maatwerk. We gaan graag eerst persoonlijk met je in gesprek om de juiste informatie in te winnen. Naar aanleiding daarvan berekenen wij een vast uur tarief exclusief btw welke per gewerkt uur gefactureerd wordt.

Voordelen Payroll

 • Je ontvangt geen betalingsverzoeken meer van bijvoorbeeld de belastingdienst en het UWV inzake de personeelsadministratie;
   
 • De opdrachtgever en de medewerker kunnen terugvallen op professionele ondersteuning;
   
 • Meer overzicht in de administratie zorgt voor directe kostenbesparing;
 • Geen risico’s wat betreft bijvoorbeeld ziekte;
   
 • Je ontvangt periodiek maar één factuur; 
   
 • Vooraf inzicht in de personele kosten;
 • Urenregistratie digitaal aanleveren;
 • Geen accountant kosten;
 • Je betaalt een vast tarief;