Uitzenden

Wat is uitzenden?

Wanneer jij op zoek bent naar een (nieuwe) baan laat jij je inschrijven bij AlleZFlex. Na een persoonlijke intake gaan wij samen op zoek naar jouw ‘juiste’ plaats. Wanneer wij deze gevonden hebben stellen wij jou voor bij het bedrijf. Als het sollicitatie/kennismakingsgesprek bij de inlener heeft plaats gevonden en door jullie beide als positief is ervaren kun jij aan de slag. Voordat je start hebben wij met jou een afspraak waarin de overeenkomst en alle daarbij horende papieren getekend worden. Wij nemen alles uitgebreid met jou door, zodat dit een duidelijk verhaal is. Indien van toepassing verzorgen wij ook jouw werkkleding of andere benodigdheden.

Wanneer je begint met werken start je met een uitzendovereenkomst in fase 1/2 met uitzendbeding. Fase 1 zijn de eerste 26 gewerkte weken, fase 2 de daarop volgende 52 gewerkte weken. Het verschil tussen fase 1 en 2 met uitzendbeding is dat je vanaf fase 2 (vanaf 21 jaar) pensioen gaat opbouwen. Wanneer je een onderbreking hebt van een half jaar dan start je weer in fase 1. In fase 1 en 2 is het in principe dat je betaald krijgt wanneer je werkt. Tenzij dit anders is afgesproken. Wanneer je 78 weken gewerkt hebt ga je naar fase 3. In fase 3 krijg je een bepaalde tijd contract waarin ook de uren worden vastgelegd. Fase 3 mag maximaal 4 jaar duren en hierin mogen maximaal 6 contracten worden gegeven. Na fase 3 volgt fase 4, dit is een contract voor onbepaalde tijd.